Ấn Độ, Pakistan gia tăng căng thẳng về vụ máy bay xâm nhập (VOA)

Nhận xét