Luyện phát âm phụ âm NH và TH | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD ...Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  nh th nh th
Tiếng:
nha nho nhô nhơ nhe nhê nhi nhu như
tha tho thô thơ the thê thi thu thư
Từ:
nhà thờ, nhè nhẹ, thả cá, the thé
quả nho, lí nhí, chú thỏ, lê thê
nhổ cỏ, nhu nhú, xe thồ, quả thị
nhớ nhà, như ý, thơ ca, cá thu
nhỡ phà, nho nhỏ, thủ thỉ, thứ tự
Câu:
- Bà ở quê, nhà bà là nhà lá.
- Nhà bé ở phố, phố có ngõ nhỏ.
- Xe ô tô chở sư tử và hổ về sở thú.
- Thu bỏ thư cho cô Tú.
- Bố bé là thợ hồ, chú bé là thợ nề.
- Ở phố bé có nhà thờ to.
- Bé đi nhà trẻ chớ đi trễ giờ.

Các bạn nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại lần sau

Luyện phát âm phụ âm CH và TR | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD ...Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  ch tr ch tr
Tiếng
cha cho chô chơ che chê chi chu chư
tra tro trô trơ tre trê tri tru trư
Từ
cha mẹ, che chở, tra ngô, cá trê
chó xù, chị Hà, chỉ trỏ, vũ trụ
chỗ ở, chú rể, trở về, dự trữ
đi chợ, chữ số, lá tre, lí trí
Câu
- Chú Nghi chở bà ra chợ.
- Bé Chi sợ chó dữ.
- Bé pha trà cho bà và bố.
- Bé Trí đã đi trẻ về.
- Cụ Trụ chẻ tre ở hè.
- Bé và mẹ đi chợ, ở chợ có cá trê to.

Chúng ta nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Tập phát âm chuẩn phụ âm G GH NG NGH | Lớp lá | Lớp 1 | Học Tiếng Việt |...Xin chào các bạn
Chúng ta luyện phát âm

Phụ âm  g gh ng ngh g gh ng ngh
Tiếng
ga go gô gơ gu gư
ghe ghê ghi
nga ngo ngô ngơ ngu ngư
nghe nghê nghi
Từ
(chú ý  gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i)
gà gô, ghế gỗ, bé ngã, nghé ọ
tủ gỗ, ghi vở, ngồ ngộ, củ nghệ
gỗ gụ, ghẹ to, bỡ ngỡ, nghĩ kĩ
gõ mõ, ghê sợ, cá ngừ, ngô nghê
Câu
- Cô Tư có ổ gà đẻ
- Cụ Tú có tủ gỗ gụ.
- Phố bé có nghề xẻ gỗ.
- Quê bà có bể, ở bể có cá ngừ và ghẹ.
- Bé bị ngã, bà đỡ bé, nghé cứ ngó bé.

Chúng ta nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Luyện đọc phụ âm P PH Q QU | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  p ph q qu p ph q qu
Tiếng
pa po pô pơ pe pê pi py pu pư
pha pho phô phơ phe phê phi phu
qua que quê qui quy
Từ
pí po, pí pô, pí pa pí pô
phở bò, quà quê, tổ phó
phố xá, cá quả, phì phò
cà phê, qua phà, vỏ quế
Câu
- Phú pha cà phê.
- Phi có tô phở bò.
- Quà quê có vô số quả  đu đủ, na, bơ và cả lê
- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.
- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.
- Đi qua phà để ra phố, bé cứ sợ.

Các bạn nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Luyện đọc phụ âm V R S X | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Hôm nay, chúng ta luyện đọc

Phụ âm: v r s x v r s x
Tiếng:
va vo vô vơ ve vê vi vu vư
ra ro rô rơ re rê ri ru rư
sa so sô sơ se sê si su sư
xa xo xô xơ xe xê xi xu xư
Từ:
cá rô, hè về, xổ số, su sú
bó rạ, tò vò, sư tử, số ne
rổ rá, vỗ về, xe bò, xẻ đá
bộ rễ, vở vẽ, đi xa, lá sả
Câu:
- Hè về, có ve, ve ra rả.
- Bé vẽ ve, bé vẽ bê, và vẽ cả ô tô.
- Hè, bé và bà đi mò cá, có cá cờ và cả cá rô to.
- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.
- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.
- Ở xã ta có cô ca sĩ ở xứ xa về.

Chúng ta sẽ nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Luyện đọc phụ âm T N M | Lớp lá | Lớp 1 | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Hôm nay, chúng ta luyện đọc

Phụ âm  t n m t n m
Tiếng:
 ta to tô tơ te tê ti tu tư
na no nô nơ ne nê ni nu nư
ma mo mô mơ me mê mi mu mư
Từ:
ô tô, nơ đỏ, cá mè, cử tạ
tủ to, no nê, ba má, ca mổ
tử tế, na to, bố mẹ, má nẻ
củ từ, ca nô, mũ nỉ, nụ cà
Câu:
- Bà có na to, có cả củ từ,
  bí đỏ to cơ.
- Bé la to  bố mẹ, nụ cà đã nở.
- Ô tô đi từ từ để đổ đá ở đê.
- Bò bê có cỏ, bò bê no nê.
- Bé Mỹ có mũ nỉ.
- Dì Tư đi đò, bố mẹ đi ca nô.
- Bé Hà có nơ đỏ

Chúng ta sẽ nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp Lá | Lớp 1 | Luyện phát âm L H K | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc
Phụ âm  h l k h l k
Tiếng 
ha ho hô hơ he hê hi hu hư
la lo lô lơ le lê li lu lư
ke kê ki (âm k chỉ ghép với e, ê, và i)
Từ  hạ cờ, hổ dữ, hồ cá, hả hê, ê ke
bé ho, kẽ hở, lá hẹ, lá đa, kì cọ
lọ đỗ, lơ là, le le, đi lễ, kể lể
lê la, lá cờ, lọ cổ, cũ kĩ, ki bo
Câu  - Bé bị ho, bà bế bé, bà dỗ bé.
- Hè, bé đá dế ở bờ đê.
- Bé Hà la  bò, bê hả bà?
- Ừ, có cả dê ở đó.
- Dê lạ kì, bé cứ bi bô  bố,
  ở bà có dê kì lạ cơ!
- Bà có ô đã cũ, bé cứ bi bô 
  Bố, ô bà đã cũ kĩ!
- Cô Kỳ là dì bé Ký.
- Cô Kỳ ca  lá lá la la.
- Cô Kỳ hò  hò lơ, hò lờ.
Chúng ta sẽ nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp lá | Lớp 1 | Luyện đọc phụ âm b d đ | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn

Chúng ta luyện đọc
Phụ âm b d đ b d đ

Tiếng
ba bo bô bơ be bê bi bu bư
da do dô dơ de dê di du dư
đa đo đô đơ đe đê đi đu đư

Từ
ba ba, be bé, bi bô, bí đỏ
dỗ bé, dỡ củ, e dè, dê dễ
đo đỏ, đơ đỡ, bờ đê, đi đò
đu đủ, da bò, bế bé, ô dù
dì Ba, đỗ đỏ, đổ đá, đá dế

Câu
- Bò, dê đã có ba bó cỏ.
- Bé bi bô bà, bố bế bé.
- Bà bế bé, bé bá cổ bà.
- Bà dỗ bé để bé đi đò đỡ e dè.
- Bố bẻ bí bỏ bị.

Phân tích
- Tiếng bé gồm 2 âm, âm b đứng trước, âm e đứng sau, thêm thanh sắc trên âm e.
- Từ đi đò gồm 2 tiếng, tiếng đi đứng trước, tiếng đò đứng sau.

Chúng ta sẽ nhìn chữ phát âm theo
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi

Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp lá | Lớp 1 | Luyện đọc các nguyên âm | HTVDD | 7T7Đọc thuần thục các nguyên âm sẽ giúp đọc tiếng chuẩn và sau đó là từ và câu.

Xin chào các bạn!

Hôm nay chúng ta luyện đọc các nguyên âm, tiếng và từ mẫu nhé.

Nguyên âm
a ă â o ô ơ e ê i y u ư

Phụ âm
c

Dấu     `  ' ? ~ .

Tiếng
ca cà cá cả cạ
co cò có cỏ cọ
cô cồ cố cổ cỗ cộ
cơ cờ cớ cỡ
cu cù cú củ cũ cụ
cư cừ cứ cử cữ cự

Từ
có cà có cá có cỗ
cổ cò cá cờ cụ cố

Câu
- Cò có cá.
- Cô có cờ.
- Cờ cu cũ.
- A! Cỗ có cá, có cả cà cơ.

Phân tích

- Tiếng ca gồm 2 âm, âm c đứng trước, âm a đứng sau.
- Từ cá cờ gồm 2 tiếng, tiếng cá đứng trước, tiếng cờ đứng sau.

Bây giờ các bạn sẽ nhìn và tự đọc theo khẩu hình nha

Xin chào
Chúc các bạn học giỏi
Hẹn gặp lại các bạn

Lớp lá | Lớp 1 | Học cách phát âm chữ cái tiếng Việt | HTVDD | 7T7Lớp lá | Lớp 1 | Học cách phát âm chữ cái tiếng Việt

Video với chủ đích thể hiện khẩu hình khi phát âm từng chữ

để những người học sẽ bắt chước và luyện tập. Có chạy chữ dễ theo dõi.

Học tiếng Việt dễ dàng***************************************Chữ cái:

a ă â b c d đ e ê g h i k l m

n o ô ơ p q r s t u ư v x yÂm ghi bằng 2-3 chữ cái:

tr th nh kh gi gh

ng ngh ph qu ch

iê yê uô ươChữ số và dấu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dấu cộng, dấu trừ, dấu lớn hơn, dấu bé hơn và dấu bằng.

+ - > < =

Lớp lá | Học từ vựng thông dụng Việt - Anh - Phần 2 | CHCC | 7T7


Dạy con trẻ và suy tư về cách giáo dục

Vừa học vừa chơi - Một cách học dễ dàng mà vừa khuyến khích bé học, vừa ghi nhớ theo cách tự nhiên giúp bé nhớ lâu. Những hình ảnh và hoạt động khác nhau lặp đi lặp lại xoay quanh bảng chữ cái và ghép thành chữ, trẻ học một cách tự nhiên và tự hình thành cách tiếp thu tự nhiên.

Hoàng An - con tôi không hề được học bài bản theo thứ tự gì đâu. Cứ thích gì thì học đó. Tiếp theo là thắc mắc gì giải đáp đó. Thế mà bé biết đọc từ rất sớm (Không phải để khoe con nhưng tôi chỉ có con là gần nhất để nói về trẻ).

Nhiều khi không nghĩ ra được tại sao bé biết đọc, tự đánh vần tự ghép chữ và tự đoán đọc chữ đó ra. Em gặp khó khăn lại giải thích thêm một ít nhưng luôn để em tự đọc chữ ra trước (Có rất nhiều điều thú vị khi em đọc sai nhưng thấy được cả một sự sáng tạo). Chỉ khi sai mới góp ý sửa thêm. Từ đó mới thấy sự sáng tạo trong tư duy của trẻ. Bộ óc tự vận hành và hình thành một quy luật mà nó tự hình thành được. Thật là kinh ngạc.

Vậy điều gì đáng nói ở đây? Hãy cho trẻ khám phá và học theo từ những ý thích của chúng và hướng theo cách có lợi là học.

Hoàng An rất thích xe từ nhỏ. Khi bạn tham gia giao thông thì hỏi từng loại xe, biết các thương hiệu rồi được ba nói thêm và bắt thử đọc các chữ thương hiệu xe. Sau đó thì lại tất cả những chữ trên xe có ghi. Các biển báo bạn cũng thắc mắc. Còn coi TV thì cũng chọn xe và hướng là mở những Videos mà có thiên hướng về học chữ kể cả tiếng Anh.

Như vậy vừa học vừa chơi thật là hiệu quả. Học dễ, nhanh lại nhẹ nhàng tiếp thu. Bé lại tư suy sáng tạo nữa.

Không nhất thiết phải học theo thứ tự chữ A rồi tới chữ B. Có thể là hệ thống chữ cái rồi lại nói cho biết có thứ tự ABC để sau biết áp dụng tra từ điển hay đôi lúc phải theo trật tự đó mà thôi.

Bé chỉ cần biết có ghép chữ. Bé cứ ghép bất kỳ, đọc ra được dù chữ chưa đúng và không có thực. Nhưng đó là cấu thành ban đầu của chữ. Bé sẽ tự nhận ra ghép được nhưng không có chữ đó và chưa có nghĩa gì. Điều bé học được ở đây là chữ hình thành do ghép chữ cái lại với nhau. Bài học lớn đó và lại rất sáng tạo.

Chắc còn nhiều điều cha mẹ cũng rất kinh ngạc như tôi đây thôi. Hãy cùng chơi với trẻ để học được từ chúng. :) Phải chăng cái tôi cho con chắc ở chỗ tôi đã thoát ra được tư duy kìm kẹp của hệ thống giáo dục cũ xưa mà tôi đã trải qua sau khi đi làm và tiếp xúc với bạn bè các nước xung quanh. Tôi lại sợ nhất câu nói của các cô thầy khi bị cô thầy phàn nàn về con mình "Không ép buộc và có trật tự không thể đứng lớp được. Không thể quản lý được lớp hơn 40 em. Em ấy cứ muốn nói là nói.". Xét thì câu nói không sai về thực tế cô đang phụ trách nhưng có thể nó đã sai ở cả hệ thống. Hay thử nhìn xem một số phương pháp giáo dục của các trường tư quốc tế. Cũng trải qua tất cả mục tiêu đạt thành tích và mục tiêu giáo dục nhưng cách tiếp cận và hướng đi mới đẹp làm sao.

Thay vì "Im không được nói chuyện hay phát biểu linh tinh" thì có thể là "Em nghĩ sao? Em cứ nói theo suy nghĩ của mình". Giải ra một bài toán có đáp số đúng là mục tiêu của bài toán. Còn phương pháp, cách thức phải là nhiều nhất có thể. Bé sẽ giải thích cho cách bé làm. Nếu đúng phải thật hoan nghênh. Nếu sáng tạo còn phải cho thêm điểm cộng về sáng tạo. Phải bỏ ngày tư duy "em làm không đúng phương pháp tuy đáp số đúng. Điểm của em bị trừ đi hoặc thậm chí không cho điểm bài toán đó". Thật là vô lý nếu chúng ta vẫn cứ phải theo khuôn. Chắc chắn sống phải có luật pháp. Học phải có nội quy. Điều cốt lõi luôn đạt được nhưng phương thức phải thật uyển chuyển và sáng tạo. Không phải cứ khoanh tay cúi đầu chào là lễ phép. Đó phải chăng mới chỉ là hình thức, khô cứng, làm vì sợ hoặc là thói quen áp đặt. Nếu thâm sâu các em được hiểu, phải tôn trọng nhau, phải lễ phép, phải ý thức về vệ sinh chung môi trường chung, phải tôn trọng quyền lợi trước sau - xếp hàng thì còn đạt được một mục tiêu lớn hơn về giao dục tâm hồn.

Nói chuyện với người lớn hơn mình đầu vẫn ngẩng, miệng cười, được nói ra theo suy nghĩ, được sáng tạo, được là chính bản thân, là một thành viên, là một đối trọng. Còn thành văn thì phải thể hiện sự tôn trọng dù đó là người lớn hay nhỏ hơn. Có thê theo quan điểm Á Đông ta phải thật thành kính hơn đối với người đối diện lớn tuổi hơn mình.

Tôi không phải nhà văn, một triết gia để nói ra được những điều tôi mong muốn về giáo dục và cải cách, nhưng mong cũng diễn đạt được thành ý và mong muốn của mình. Mọi người đọc và hiểu được ý tốt. Đất nước đang trong quá trình hội nhập và hừng hực nhịp sống, chúng ta hãy mở lòng, tiếp thu những cái mới tinh tuý của nhân loại, là cái hay và việc này đồng nghĩa với lại phải vượt qua chính mình về những tư duy bảo thủ. Có khi còn phải sửa lại nhiều khái niệm ví dụ thế nào là "lễ phép", thế nào là "học giỏi hay tài năng" và nhiều nữa.

Trải lòng với những suy tư như vậy về giáo dục. Mong được ủng hộ hoặc ném đá nhẹ tay. :)

Chân thành
Nguyễn Khải Hoàng