Luyện phát âm phụ âm NH và TH | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD ...Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  nh th nh th
Tiếng:
nha nho nhô nhơ nhe nhê nhi nhu như
tha tho thô thơ the thê thi thu thư
Từ:
nhà thờ, nhè nhẹ, thả cá, the thé
quả nho, lí nhí, chú thỏ, lê thê
nhổ cỏ, nhu nhú, xe thồ, quả thị
nhớ nhà, như ý, thơ ca, cá thu
nhỡ phà, nho nhỏ, thủ thỉ, thứ tự
Câu:
- Bà ở quê, nhà bà là nhà lá.
- Nhà bé ở phố, phố có ngõ nhỏ.
- Xe ô tô chở sư tử và hổ về sở thú.
- Thu bỏ thư cho cô Tú.
- Bố bé là thợ hồ, chú bé là thợ nề.
- Ở phố bé có nhà thờ to.
- Bé đi nhà trẻ chớ đi trễ giờ.

Các bạn nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại lần sau

Luyện phát âm phụ âm CH và TR | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD ...Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  ch tr ch tr
Tiếng
cha cho chô chơ che chê chi chu chư
tra tro trô trơ tre trê tri tru trư
Từ
cha mẹ, che chở, tra ngô, cá trê
chó xù, chị Hà, chỉ trỏ, vũ trụ
chỗ ở, chú rể, trở về, dự trữ
đi chợ, chữ số, lá tre, lí trí
Câu
- Chú Nghi chở bà ra chợ.
- Bé Chi sợ chó dữ.
- Bé pha trà cho bà và bố.
- Bé Trí đã đi trẻ về.
- Cụ Trụ chẻ tre ở hè.
- Bé và mẹ đi chợ, ở chợ có cá trê to.

Chúng ta nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Tập phát âm chuẩn phụ âm G GH NG NGH | Lớp lá | Lớp 1 | Học Tiếng Việt |...Xin chào các bạn
Chúng ta luyện phát âm

Phụ âm  g gh ng ngh g gh ng ngh
Tiếng
ga go gô gơ gu gư
ghe ghê ghi
nga ngo ngô ngơ ngu ngư
nghe nghê nghi
Từ
(chú ý  gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i)
gà gô, ghế gỗ, bé ngã, nghé ọ
tủ gỗ, ghi vở, ngồ ngộ, củ nghệ
gỗ gụ, ghẹ to, bỡ ngỡ, nghĩ kĩ
gõ mõ, ghê sợ, cá ngừ, ngô nghê
Câu
- Cô Tư có ổ gà đẻ
- Cụ Tú có tủ gỗ gụ.
- Phố bé có nghề xẻ gỗ.
- Quê bà có bể, ở bể có cá ngừ và ghẹ.
- Bé bị ngã, bà đỡ bé, nghé cứ ngó bé.

Chúng ta nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Luyện đọc phụ âm P PH Q QU | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc

Phụ âm  p ph q qu p ph q qu
Tiếng
pa po pô pơ pe pê pi py pu pư
pha pho phô phơ phe phê phi phu
qua que quê qui quy
Từ
pí po, pí pô, pí pa pí pô
phở bò, quà quê, tổ phó
phố xá, cá quả, phì phò
cà phê, qua phà, vỏ quế
Câu
- Phú pha cà phê.
- Phi có tô phở bò.
- Quà quê có vô số quả  đu đủ, na, bơ và cả lê
- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.
- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.
- Đi qua phà để ra phố, bé cứ sợ.

Các bạn nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Luyện đọc phụ âm V R S X | Lớp lá | Lớp 1 | Học tiếng Việt | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Hôm nay, chúng ta luyện đọc

Phụ âm: v r s x v r s x
Tiếng:
va vo vô vơ ve vê vi vu vư
ra ro rô rơ re rê ri ru rư
sa so sô sơ se sê si su sư
xa xo xô xơ xe xê xi xu xư
Từ:
cá rô, hè về, xổ số, su sú
bó rạ, tò vò, sư tử, số ne
rổ rá, vỗ về, xe bò, xẻ đá
bộ rễ, vở vẽ, đi xa, lá sả
Câu:
- Hè về, có ve, ve ra rả.
- Bé vẽ ve, bé vẽ bê, và vẽ cả ô tô.
- Hè, bé và bà đi mò cá, có cá cờ và cả cá rô to.
- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.
- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.
- Ở xã ta có cô ca sĩ ở xứ xa về.

Chúng ta sẽ nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Luyện đọc phụ âm T N M | Lớp lá | Lớp 1 | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Hôm nay, chúng ta luyện đọc

Phụ âm  t n m t n m
Tiếng:
 ta to tô tơ te tê ti tu tư
na no nô nơ ne nê ni nu nư
ma mo mô mơ me mê mi mu mư
Từ:
ô tô, nơ đỏ, cá mè, cử tạ
tủ to, no nê, ba má, ca mổ
tử tế, na to, bố mẹ, má nẻ
củ từ, ca nô, mũ nỉ, nụ cà
Câu:
- Bà có na to, có cả củ từ,
  bí đỏ to cơ.
- Bé la to  bố mẹ, nụ cà đã nở.
- Ô tô đi từ từ để đổ đá ở đê.
- Bò bê có cỏ, bò bê no nê.
- Bé Mỹ có mũ nỉ.
- Dì Tư đi đò, bố mẹ đi ca nô.
- Bé Hà có nơ đỏ

Chúng ta sẽ nhìn chữ đọc theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp Lá | Lớp 1 | Luyện phát âm L H K | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc
Phụ âm  h l k h l k
Tiếng 
ha ho hô hơ he hê hi hu hư
la lo lô lơ le lê li lu lư
ke kê ki (âm k chỉ ghép với e, ê, và i)
Từ  hạ cờ, hổ dữ, hồ cá, hả hê, ê ke
bé ho, kẽ hở, lá hẹ, lá đa, kì cọ
lọ đỗ, lơ là, le le, đi lễ, kể lể
lê la, lá cờ, lọ cổ, cũ kĩ, ki bo
Câu  - Bé bị ho, bà bế bé, bà dỗ bé.
- Hè, bé đá dế ở bờ đê.
- Bé Hà la  bò, bê hả bà?
- Ừ, có cả dê ở đó.
- Dê lạ kì, bé cứ bi bô  bố,
  ở bà có dê kì lạ cơ!
- Bà có ô đã cũ, bé cứ bi bô 
  Bố, ô bà đã cũ kĩ!
- Cô Kỳ là dì bé Ký.
- Cô Kỳ ca  lá lá la la.
- Cô Kỳ hò  hò lơ, hò lờ.
Chúng ta sẽ nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp lá | Lớp 1 | Luyện đọc phụ âm b d đ | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn

Chúng ta luyện đọc
Phụ âm b d đ b d đ

Tiếng
ba bo bô bơ be bê bi bu bư
da do dô dơ de dê di du dư
đa đo đô đơ đe đê đi đu đư

Từ
ba ba, be bé, bi bô, bí đỏ
dỗ bé, dỡ củ, e dè, dê dễ
đo đỏ, đơ đỡ, bờ đê, đi đò
đu đủ, da bò, bế bé, ô dù
dì Ba, đỗ đỏ, đổ đá, đá dế

Câu
- Bò, dê đã có ba bó cỏ.
- Bé bi bô bà, bố bế bé.
- Bà bế bé, bé bá cổ bà.
- Bà dỗ bé để bé đi đò đỡ e dè.
- Bố bẻ bí bỏ bị.

Phân tích
- Tiếng bé gồm 2 âm, âm b đứng trước, âm e đứng sau, thêm thanh sắc trên âm e.
- Từ đi đò gồm 2 tiếng, tiếng đi đứng trước, tiếng đò đứng sau.

Chúng ta sẽ nhìn chữ phát âm theo
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi

Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp lá | Lớp 1 | Luyện đọc các nguyên âm | HTVDD | 7T7Đọc thuần thục các nguyên âm sẽ giúp đọc tiếng chuẩn và sau đó là từ và câu.

Xin chào các bạn!

Hôm nay chúng ta luyện đọc các nguyên âm, tiếng và từ mẫu nhé.

Nguyên âm
a ă â o ô ơ e ê i y u ư

Phụ âm
c

Dấu     `  ' ? ~ .

Tiếng
ca cà cá cả cạ
co cò có cỏ cọ
cô cồ cố cổ cỗ cộ
cơ cờ cớ cỡ
cu cù cú củ cũ cụ
cư cừ cứ cử cữ cự

Từ
có cà có cá có cỗ
cổ cò cá cờ cụ cố

Câu
- Cò có cá.
- Cô có cờ.
- Cờ cu cũ.
- A! Cỗ có cá, có cả cà cơ.

Phân tích

- Tiếng ca gồm 2 âm, âm c đứng trước, âm a đứng sau.
- Từ cá cờ gồm 2 tiếng, tiếng cá đứng trước, tiếng cờ đứng sau.

Bây giờ các bạn sẽ nhìn và tự đọc theo khẩu hình nha

Xin chào
Chúc các bạn học giỏi
Hẹn gặp lại các bạn

Lớp lá | Lớp 1 | Học cách phát âm chữ cái tiếng Việt | HTVDD | 7T7

Lớp lá | Lớp 1 | Học cách phát âm chữ cái tiếng Việt

Video với chủ đích thể hiện khẩu hình khi phát âm từng chữ

để những người học sẽ bắt chước và luyện tập. Có chạy chữ dễ theo dõi.

Học tiếng Việt dễ dàng***************************************Chữ cái:

a ă â b c d đ e ê g h i k l m

n o ô ơ p q r s t u ư v x yÂm ghi bằng 2-3 chữ cái:

tr th nh kh gi gh

ng ngh ph qu ch

iê yê uô ươChữ số và dấu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dấu cộng, dấu trừ, dấu lớn hơn, dấu bé hơn và dấu bằng.

+ - > < =

Lớp lá | Lớp 1 | Gấu Con tốt bụng | Gấu Con Ngoan Ngoãn | KCBN | 7T7

Gấu con tốt bụngTrời mưa rồi, Gà Con ơi, chờ một chút.

Chúng mình cùng che ô nhé!

Trời mưa rồi, Mèo Con ơi, chờ một chút.

Chúng mình cùng che ô nhé!

Trời mưa rồi, Cún Con ơi, chờ một chút.

Chúng mình cùng che ô nhé!

Trời mưa rồi, chờ một chút rồi hẵng đi. Các bạn nhỏ vừa cùng đi dưới chiếc ô của Gấu Con vừa vui vẻ ca hát. Trời mưa cũng rất vui mà!Gấu Con ngoan ngoãn

Gấu Con là một đứa trẻ ngoan, nhìn thấy bố chuẩn bị đi làm, bạn ấy liền vẫy vẫy tay và nói: "Con chào bố ạ".

Mẹ chuẩn bị đi chợ mua thức ăn, Gấu Con vừa cười vừa nói với mẹ: "Con chào mẹ ạ, con ở nhà chờ mẹ nhé".

Nhìn thấy ông nội ra ngoài đi dạo, Gấu Con nói với ông: "Cháu chào ông ạ, ông đi từ từ thôi nhé".

Bà nội làm cho Gấu Con một cái bánh ga-tô rất ngon, Gấu Con vui mừng nói: "Cháu cảm ơn bà ạ. Ngon quá đi mất".

Gấu con đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, được mọi người yêu mến.

Gấu Con tốt bụng

Trời mưa rồi, Gà Con ơi, bạn hãy chờ một chút; Mèo Con ơi, bạn hãy chờ một chút; Cún Con ơi, bạn hãy chờ một chút; Gấu Con dùng chiếc ô nhỏ của mình cho mọi người cùng tránh mưa nên dù trời mưa cũng thấy rất vui. Các bạn nhỏ hãy cùng mẹ học cách nói "chờ một chút" nhé.Gấu Con ngoan ngoãn

Gấu Con rất lễ phép, thấy bố đi làm thì biết nói: "Chào bố"; thấy mẹ đi chợ thì biết nói: "con chờ mẹ"; thấy ông đi dạo thì biết nói: "Ông đi chậm thôi"; thấy bà làm bánh ga-tô cho mình thì biết nói: "Cháu cảm ơn bà". Chúng ta phải học cách dùng những từ ngữ lễ phép, như vậy mới được mọi người yêu quý.

Lớp lá | Lớp 1 | Những bạn nhỏ biết nói lời "Xin lỗi" | KCBN | 7T7

Những bạn nhỏ biết nhận lỗi

Con và mẹ

Buổi sáng, Khỉ Mẹ dẫn Khỉ Con đi siêu thị. Khỉ Con nhìn thấy quả đào liền nói: "Mẹ muốn ăn". Mẹ đáp: "Mẹ không muốn ăn".Khỉ Con chẳng vui chút nào.

Buổi chiều, Khỉ Bố dẫn Khỉ Con đi chơi công viên. Nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ, Khỉ Con nói: "Bố muốn chơi". Bố đáp: "Bố không muốn chơi". Khỉ Con lại không vui nữa.

Lúc ăn cơm tối, Bà gắp rau cho Khỉ Con, bạn ấy lắc đầu nói: "Bà không ăn". Bà bảo: "Bà không ăn, bà gắp cho cháu đấy". Khỉ Con cứ lắc đầu xua tay mãi.

Đến tối, Khỉ Con nói: "Mẹ muốn uống sữa". Mẹ cười bảo: "Mẹ không uống sữa". Khỉ con nghe thấy vậy liền khóc ầm lên rồi nói: "Em bé muốn uống sữa". Mẹ lúc này mới hiểu ra, liền bảo: "Con phải nói là "con" muốn uống sữa". Khỉ Con mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi nói: "Con!".

Lúc đi ngủ, mẹ kể cho Khỉ Con một câu chuyện. Nghe xong rồi, Khỉ Con vỗ vỗ tay nói: "Muốn nghe nữa". Mẹ hỏi: "Là con muốn nghe nữa, hay là mẹ muốn nghe nữa?". Khỉ Con cười hì hì rồi dõng dạc nói: "Con!".

Những bạn nhỏ biết nhận lỗi

Cún Con đang chơi thả diều, vô tình xô ngã Mèo Con, Cún Con lập tức nói: "Xin lỗi". Mèo Con đáp: "Không sao đâu".

Mèo Con làm hỏng chiếc xe đồ chơi của Vịt Con rồi, Mèo Con lập tức nói: "Xin lỗi". Vịt Con đáp: "Không sao đâu".

Khi Vịt Con ăn dưa hấu, không cẩn thận làm bẩn váy của Chuột Con. Vịt Con lập tức nói: "Xin lỗi". Chuột Con đáp: "Không sao đâu".

Chuột Con đi đường không ngẩng đầu lên, vô tình va phải thầy giáo Gấu. Chuột Con đỏ mặt lên lập tức nói: "Em xin lỗi". Thầy giáo Gấu đáp: "Không sao đâu".

Thầy giáo Gấu cùng Cún Con, Mèo Con, Vịt Con và Chuột Con nắm tay nhau đồng thanh nói: "Xin lỗi nhé, không sao đâu, chúng mình đều là bạn tốt".

Con và mẹ

Rất nhiều bạn nhỏ đều không phân biệt được giữa "mẹ" và "con", bạn Khỉ Con trong câu chuyện này cũng vậy, vì thế mới gây ra bao nhiêu là chuyện buồn cười. Các bạn hãy cùng mẹ đọc câu chuyện này để học cách phân biệt giữa "mẹ"

và "con" nhé.

Những bạn nhỏ biết nhận lỗi

Khi Cún Con xô ngã Mèo Con, Cún Con đã nói gì? Khi Mèo Con làm hỏng đồ chơi của Vịt Con, Mèo Con đã nói gì? Khi Vịt Con làm bẩn quần áo của Chuột Con, Vịt Con đã nói gì? "Xin lỗi nhé, không sao đâu, chúng mình đều là bạn tốt". Khi bạn làm sai một việc gì đó thì bạn nên nói gì nhỉ?


Lớp lá | Lớp 1 | Lớp học của cô giáo Gấu | Bà nội | KCBN | 7T7

Chú hề xin chào các bạn nhỏ.Hôm nay chúng ta sẽ nghe hai mẫu chuyện nhỏ về Khỉ Con và lớp học của cô giáo Gấu nhé.Bà nội

Khỉ con đang ngồi trên nền nhà,

bỗng nhiên nhìn thấy mẹ, Khỉ Con liền kêu ầm lên: 'Ba, ba, ba'.

Khỉ Mẹ liền hỏi: 'Con gọi gì thế?

Có phải con đói rồi hay không? Mẹ lấy sữa cho con uống nhé'.

Khỉ Mẹ mang một cốc sữa đến, nhưng Khỉ Con xua xua tay nói: 'Không, không'.

Chợt bà nội đi vào,Khỉ con liền toét miệng ra cười thật tươi, thì ra là bạn ấy đang tìm bà nội!

Khỉ Con ôm chặt lấy bà nội rồi thơm lên khắp mặt bà, vui sướng gọi: 'Bà, bà'.Câu chuyện mắc cười không các em?Lớp học của cô giáo Gấu

Đến giờ đi học rồi! Mèo Con, Cún Con và Lợn Con ngồi đối diện với cô giáo Gấu.

Cô giáo Gấu cầm chiếc trống lục lặc, vừa gõ trống vừa hát: 'Mèo Con yêu quý, cả lớp chào đón em! Vỗ tay nào, vỗ tay để chào đón Mèo Con!'.

Mèo con liền đứng dậy nói: 'Cảm ơn mọi người!'.

Cô giáo Gấu lại hát tiếp: 'Cún Con yêu quý, cả lớp chào đón em! Vỗ tay nào, vỗ tay để chào đón Cún Con!'

Cún Con cũng đứng dậy nói: 'Cảm ơn mọi người!'

Cô giáo Gấu lại hát tiếp: 'Lợn Con yêu quý, cả lớp chào đón em! Vỗ tay nào, vỗ tay để chào đón Lợn Con!'

Lợn Con nhảy lên nói: 'Cảm ơn mọi người!'

Cô giáo Gấu nói: 'Các em đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép! Các em thân mến, chúng ta bắt đầu giờ học nào!'

Bà nội

Khỉ Con lạ quá đi mất, nhìn thấy mẹ lại gọi 'ba ba'. Mẹ mang đến một cốc sữa, Khỉ con lại xua tay không muốn uống. Thì ra là bạn ấy muốn tìm bà nội cơ. Đây đúng là một câu chuyện thú vị. Các bạn có thấy bạn Khỉ Con đáng yêu không nào?

Lớp học của cô giáo Gấu

Đến giờ các bạn nhỏ phải đi học rồi, cô giáo giới thiệu lần lượt từng bạn một với cả lớp. Chào đón em, chào đón em, cả lớp cùng chào đón em. Mèo Con, Cún Con và Lợn Con đều biết nói 'cảm ơn mọi người'. Các bạn nhỏ này đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, còn bạn đã biết nói 'cảm ơn mọi người' chưa?Các bạn nhỏ chúng ta đều học nghe, rồi học nói.

Những câu nói đầu đời thật là vui và mắc cười phải không?

Thêm nữa, giờ chúng ta sẽ học thêm nói lời cảm ơn nhé khi ai đó giúp đỡ mình

hay quan tâm mình nhé.

Lớp lá | Ghép hình chữ số Anh Việt | CHCC | 7T7

Xin chào các bạn nhỏChúng ta cùng học cùng chơi khám phá bộ ghép số Anh Việt nhé. Thuần thục được các con số và biết luôn tiếng Anh luôn luôn là nền tảng và lợi thế để phát triển hơn nữa sau này.Chúc các bé vui học nhé.

Lớp lá | Học số đếm và so sánh ít nhiều | CHCC | 7T7

Các bé sẽ làm quen được mặt số. Hiểu được giá trị của số (Số đếm). Từ việc đã hiểu con số sẽ dễ dàng làm các phép tính so sánh ít nhiều.Chúc các bé học giỏi nhé.

Lớp lá | Lớp 1 | Sư tử con lễ phép | KCBN | 7T7
Xin chào các bạn nhỏ
Hôm này, chú hề sẽ kể chuyện cho các bạn nghe. Và trong khi các bạn nghe chuyện, nếu mà các bạn xem video thì các bạn cũng sẽ dễ dàng học được chữ nha. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích.
Chúng ta sẽ bắt đầu nhé!

Rèn luyện khả năng ngôn ngữ
Câu chuyện đầu tiên chú hề muốn kể cho các bạn nghe đó là "Sư Tử Con lễ phép"

Rèn luyện khả năng ngôn ngữ

Sư tử con lễ phép
Sư tử con cùng mẹ đi ra ngoài. Chú bảo vệ đứng ở cửa khu nhà giúp 2 mẹ con mở cửa. Sử tử con liền nói: "Cảm ơn chú"

Sư Tử Con cùng bố đi chợ mua đồ. Bạn ấy nói với cô bán rau: "Cháu chào cô"

Bà cho Sư Tử Con ăn táo. Sư Tử Con vừa cười vừa nói: "Bà cũng ăn đi ạ!" Bạn khỉ con bên hàng xóm tặng cho Sư Tử Con một quả bóng màu đỏ.
Sư Tử Con liền nói: "Cảm ơn bạn". Chúng mình cùng chơi nhé. Tan học rồi, trước tiên Sư Tử Con nói với cô giáo: "Em chào cô ạ". Sau đó mới chạy tới
sà vào lòng mẹ. Vì Sư Tử Con lễ phép như vậy, nên mọi ngừoi đều yêu quý bạn ấy.

Câu thần chú
Sư Tử Con rất sợ đi học mẫu giáo. Mẹ liền bảo mẹ dạy con một câu thần chú, mọi người nhất định sẽ thích con cho mà xem. Ở trường mẫu giáo, Sư Tử Con lấy quả bóng của mình ra. Nhìn thấy bạn Cún Con đang đi tới liền bảo: "Chúng mình cùng chơi đi". Hai bạn liền cùng nhau chơi bóng rất vui vẻ, Sư Tử Con lấy ra một quả táo thật to. Đến bên cạnh Thỏ Con và bảo: "Chúng mình cùng ăn đi". Hai bạn nhỏ liền cùng nhau ăn táo. Ngon quá đi mất!

Mọi người đang chơi đùa trên sân trường thì trời bất chợt đổ mưa. Sư Tử Con vội lấy ngay chiếc ô lớn của mình ra và nói với mọi người: "Cúng mình cùng che đi". Gấu con, Thỏ Con, Cún Con, Cáo con và Sư Tử Con đều nắm tay nhau cùng đứng dưới chiếc ô. Mọi người đều vui vẻ cười vang. Đến tối, Sư Tử Con trở về nhà, sà vào lòng mẹ và nói: "Mẹ ơi, mọi người đều rất thích con". Các bạn nhỏ đã biết câu thần chú ấy là gì chưa nào?

Sư Tử Con lễ phép
Sư Tử Con rất lễ phép, biết nói những câu: "xin chào", "cảm ơn", "tạm biệt". Các bạn nhỏ hãy học theo bạn ấy, phải lễ phép với mọi người nhé.

Câu thần chú
Sư Tử Con rất sợ đi học, mẹ liền dạy cho bạn ấy một câu thần chú. Ở trường Sư Tử Con nhìn thấy Cún Con và Thỏ Con thì đều nói ra câu thần chú này. Khi trời mưa, Sư Tử Con cùng dùng câu thần chú này, để các bạn nhỏ cùng trú mưa với mình. Vậy rốt cuộc câu thần chú này là gì? Bạn đã học được chưa?

Đó, gợi ý nha.
Xin chào, các bạn các bé đã được nghe câu chuyện Sư Tử Con lễ phép. Như vậy có thấy hay không? Chúng ta cùng học theo bạn Sư Tử Con lễ phép nha.
Biết nói lời xin chào nè, cảm ơn nè, tạm biệt nè. Rồi biết chia sẻ những gì mình có cùng với các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện sau.

Bye bye

Lớp lá | Mở bộ ghép chữ tiếng Việt | CHCC | 7T7Dạy con trẻ và suy tư về cách giáo dục

Vừa học vừa chơi - Một cách học dễ dàng mà vừa khuyến khích bé học, vừa ghi nhớ theo cách tự nhiên giúp bé nhớ lâu. Những hình ảnh và hoạt động khác nhau lặp đi lặp lại xoay quanh bảng chữ cái và ghép thành chữ, trẻ học một cách tự nhiên và tự hình thành cách tiếp thu tự nhiên.

Hoàng An - con tôi không hề được học bài bản theo thứ tự gì đâu. Cứ thích gì thì học đó. Tiếp theo là thắc mắc gì giải đáp đó. Thế mà bé biết đọc từ rất sớm (Không phải để khoe con nhưng tôi chỉ có con là gần nhất để nói về trẻ).

Nhiều khi không nghĩ ra được tại sao bé biết đọc, tự đánh vần tự ghép chữ và tự đoán đọc chữ đó ra. Em gặp khó khăn lại giải thích thêm một ít nhưng luôn để em tự đọc chữ ra trước (Có rất nhiều điều thú vị khi em đọc sai nhưng thấy được cả một sự sáng tạo). Chỉ khi sai mới góp ý sửa thêm. Từ đó mới thấy sự sáng tạo trong tư duy của trẻ. Bộ óc tự vận hành và hình thành một quy luật mà nó tự hình thành được. Thật là kinh ngạc.

Vậy điều gì đáng nói ở đây? Hãy cho trẻ khám phá và học theo từ những ý thích của chúng và hướng theo cách có lợi là học.

Hoàng An rất thích xe từ nhỏ. Khi bạn tham gia giao thông thì hỏi từng loại xe, biết các thương hiệu rồi được ba nói thêm và bắt thử đọc các chữ thương hiệu xe. Sau đó thì lại tất cả những chữ trên xe có ghi. Các biển báo bạn cũng thắc mắc. Còn coi TV thì cũng chọn xe và hướng là mở những Videos mà có thiên hướng về học chữ kể cả tiếng Anh.

Như vậy vừa học vừa chơi thật là hiệu quả. Học dễ, nhanh lại nhẹ nhàng tiếp thu. Bé lại tư suy sáng tạo nữa.

Không nhất thiết phải học theo thứ tự chữ A rồi tới chữ B. Có thể là hệ thống chữ cái rồi lại nói cho biết có thứ tự ABC để sau biết áp dụng tra từ điển hay đôi lúc phải theo trật tự đó mà thôi.

Bé chỉ cần biết có ghép chữ. Bé cứ ghép bất kỳ, đọc ra được dù chữ chưa đúng và không có thực. Nhưng đó là cấu thành ban đầu của chữ. Bé sẽ tự nhận ra ghép được nhưng không có chữ đó và chưa có nghĩa gì. Điều bé học được ở đây là chữ hình thành do ghép chữ cái lại với nhau. Bài học lớn đó và lại rất sáng tạo.

Chắc còn nhiều điều cha mẹ cũng rất kinh ngạc như tôi đây thôi. Hãy cùng chơi với trẻ để học được từ chúng. :) Phải chăng cái tôi cho con chắc ở chỗ tôi đã thoát ra được tư duy kìm kẹp của hệ thống giáo dục cũ xưa mà tôi đã trải qua sau khi đi làm và tiếp xúc với bạn bè các nước xung quanh. Tôi lại sợ nhất câu nói của các cô thầy khi bị cô thầy phàn nàn về con mình "Không ép buộc và có trật tự không thể đứng lớp được. Không thể quản lý được lớp hơn 40 em. Em ấy cứ muốn nói là nói.". Xét thì câu nói không sai về thực tế cô đang phụ trách nhưng có thể nó đã sai ở cả hệ thống. Hay thử nhìn xem một số phương pháp giáo dục của các trường tư quốc tế. Cũng trải qua tất cả mục tiêu đạt thành tích và mục tiêu giáo dục nhưng cách tiếp cận và hướng đi mới đẹp làm sao.

Thay vì "Im không được nói chuyện hay phát biểu linh tinh" thì có thể là "Em nghĩ sao? Em cứ nói theo suy nghĩ của mình". Giải ra một bài toán có đáp số đúng là mục tiêu của bài toán. Còn phương pháp, cách thức phải là nhiều nhất có thể. Bé sẽ giải thích cho cách bé làm. Nếu đúng phải thật hoan nghênh. Nếu sáng tạo còn phải cho thêm điểm cộng về sáng tạo. Phải bỏ ngày tư duy "em làm không đúng phương pháp tuy đáp số đúng. Điểm của em bị trừ đi hoặc thậm chí không cho điểm bài toán đó". Thật là vô lý nếu chúng ta vẫn cứ phải theo khuôn. Chắc chắn sống phải có luật pháp. Học phải có nội quy. Điều cốt lõi luôn đạt được nhưng phương thức phải thật uyển chuyển và sáng tạo. Không phải cứ khoanh tay cúi đầu chào là lễ phép. Đó phải chăng mới chỉ là hình thức, khô cứng, làm vì sợ hoặc là thói quen áp đặt. Nếu thâm sâu các em được hiểu, phải tôn trọng nhau, phải lễ phép, phải ý thức về vệ sinh chung môi trường chung, phải tôn trọng quyền lợi trước sau - xếp hàng thì còn đạt được một mục tiêu lớn hơn về giao dục tâm hồn.

Nói chuyện với người lớn hơn mình đầu vẫn ngẩng, miệng cười, được nói ra theo suy nghĩ, được sáng tạo, được là chính bản thân, là một thành viên, là một đối trọng. Còn thành văn thì phải thể hiện sự tôn trọng dù đó là người lớn hay nhỏ hơn. Có thê theo quan điểm Á Đông ta phải thật thành kính hơn đối với người đối diện lớn tuổi hơn mình.

Tôi không phải nhà văn, một triết gia để nói ra được những điều tôi mong muốn về giáo dục và cải cách, nhưng mong cũng diễn đạt được thành ý và mong muốn của mình. Mọi người đọc và hiểu được ý tốt. Đất nước đang trong quá trình hội nhập và hừng hực nhịp sống, chúng ta hãy mở lòng, tiếp thu những cái mới tinh tuý của nhân loại, là cái hay và việc này đồng nghĩa với lại phải vượt qua chính mình về những tư duy bảo thủ. Có khi còn phải sửa lại nhiều khái niệm ví dụ thế nào là "lễ phép", thế nào là "học giỏi hay tài năng" và nhiều nữa.

Trải lòng với những suy tư như vậy về giáo dục. Mong được ủng hộ hoặc ném đá nhẹ tay. :)

Chân thành
Nguyễn Khải Hoàng

Lớp lá | Những loài động vật đáng yêu quanh chúng ta | CHCC | 7T7Các bé làm quen với các loài côn trùng phổ biến quanh ta nhé.

Con ong
Con nhện
Con kiến
Ve sầu
Con ruồi
Bọ que
Bọ cạp
Bọ ngựa
Ong bắp cày
Bọ sừng
Bọ rùa
Bọ hung 1 sừng
Con muỗi
Sâu đục quả
...

Lớp lá | Những từ mới thông dụng Việt Anh | Học với "chú hề' | CHCC | 7T7

Học sao cho vui cho thoải mái nhất. Hai cha con lần đầu mặc áo chú hề. :) :) :)