Lớp lá | Học số đếm và so sánh ít nhiều | CHCC | 7T7

Các bé sẽ làm quen được mặt số. Hiểu được giá trị của số (Số đếm). Từ việc đã hiểu con số sẽ dễ dàng làm các phép tính so sánh ít nhiều.Chúc các bé học giỏi nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lớp lá | Những từ mới thông dụng Việt Anh | Học với "chú hề' | CHCC | 7T7

Học sao cho vui cho thoải mái nhất. Hai cha con lần đầu mặc áo chú hề. :) :) :)