Lớp lá | Lớp 1 | Học cách phát âm chữ cái tiếng Việt | HTVDD | 7T7Lớp lá | Lớp 1 | Học cách phát âm chữ cái tiếng Việt

Video với chủ đích thể hiện khẩu hình khi phát âm từng chữ

để những người học sẽ bắt chước và luyện tập. Có chạy chữ dễ theo dõi.

Học tiếng Việt dễ dàng***************************************Chữ cái:

a ă â b c d đ e ê g h i k l m

n o ô ơ p q r s t u ư v x yÂm ghi bằng 2-3 chữ cái:

tr th nh kh gi gh

ng ngh ph qu ch

iê yê uô ươChữ số và dấu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dấu cộng, dấu trừ, dấu lớn hơn, dấu bé hơn và dấu bằng.

+ - > < =

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét