Lớp lá | Lớp 1 | Luyện đọc phụ âm b d đ | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn

Chúng ta luyện đọc
Phụ âm b d đ b d đ

Tiếng
ba bo bô bơ be bê bi bu bư
da do dô dơ de dê di du dư
đa đo đô đơ đe đê đi đu đư

Từ
ba ba, be bé, bi bô, bí đỏ
dỗ bé, dỡ củ, e dè, dê dễ
đo đỏ, đơ đỡ, bờ đê, đi đò
đu đủ, da bò, bế bé, ô dù
dì Ba, đỗ đỏ, đổ đá, đá dế

Câu
- Bò, dê đã có ba bó cỏ.
- Bé bi bô bà, bố bế bé.
- Bà bế bé, bé bá cổ bà.
- Bà dỗ bé để bé đi đò đỡ e dè.
- Bố bẻ bí bỏ bị.

Phân tích
- Tiếng bé gồm 2 âm, âm b đứng trước, âm e đứng sau, thêm thanh sắc trên âm e.
- Từ đi đò gồm 2 tiếng, tiếng đi đứng trước, tiếng đò đứng sau.

Chúng ta sẽ nhìn chữ phát âm theo
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi

Xin chào và hẹn gặp lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét