Lớp Lá | Lớp 1 | Luyện phát âm L H K | HTVDD | 7T7Xin chào các bạn
Chúng ta luyện đọc
Phụ âm  h l k h l k
Tiếng 
ha ho hô hơ he hê hi hu hư
la lo lô lơ le lê li lu lư
ke kê ki (âm k chỉ ghép với e, ê, và i)
Từ  hạ cờ, hổ dữ, hồ cá, hả hê, ê ke
bé ho, kẽ hở, lá hẹ, lá đa, kì cọ
lọ đỗ, lơ là, le le, đi lễ, kể lể
lê la, lá cờ, lọ cổ, cũ kĩ, ki bo
Câu  - Bé bị ho, bà bế bé, bà dỗ bé.
- Hè, bé đá dế ở bờ đê.
- Bé Hà la  bò, bê hả bà?
- Ừ, có cả dê ở đó.
- Dê lạ kì, bé cứ bi bô  bố,
  ở bà có dê kì lạ cơ!
- Bà có ô đã cũ, bé cứ bi bô 
  Bố, ô bà đã cũ kĩ!
- Cô Kỳ là dì bé Ký.
- Cô Kỳ ca  lá lá la la.
- Cô Kỳ hò  hò lơ, hò lờ.
Chúng ta sẽ nhìn chữ phát âm theo nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Chúc các bạn học giỏi
Xin chào và hẹn gặp lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét