Học tiếng Việt | Learning Vietnamese | VTV4 - Đài Tiếng Nói Việt Nam

Học tiếng Việt. Learning Vietnamese.

Nếu vốn tiếng Việt bạn đã kha khá, các bạn có thể xem thêm những videos của Đài Tiếng Nói Việt Nam VTV4 chuyên mục dạy tiếng Việt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lớp lá | Những từ mới thông dụng Việt Anh | Học với "chú hề' | CHCC | 7T7

Học sao cho vui cho thoải mái nhất. Hai cha con lần đầu mặc áo chú hề. :) :) :)