Đọc bài thơ - Thạch sanh | Lớp 1 | ĐTĐT | 7T7Xin chào các bạn
Chúng ta đọc thuộc bài thơ

Thạch Sanh
Đàn kêu: ai chém chằn tinh
Cho mày vinh hiển dự mình quyền sang?
Đàn kêu: ai chém xà vương
Đem nàng công chúa chiều Đường về đây?
Đàn kêu: hỡi Lý Thông mày
Cớ sao phụ nghĩa lại rày vong nhân?
Đàn kêu: Sao ở bất nhân
Biết ăn quả lại quên ơn người trồng?

Giờ tới phiên các bạn đọc nha
Cảm ơn các bạn đã cùng học
Xin chào và hẹn gặp lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét