Ngày hôm qua đâu rồi - Đọc thơ - Phổ thông - Lớp 2Ngày hôm qua đâu rồi?

Em cầm tờ lịch cũ -
- Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em, bố cười.

- Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn lên mãi
Đợi đến ngày tỏa hương.

-Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong.

- Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.

BẾ KIẾN QUỐC

- Tờ lịch -
tờ giấy hay tập giấy ghi ngày,
tháng trong năm.
- Tỏa hương -
mùi thơm bay ra, lan rộng.
- Ước mong -
muốn một điều tốt đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét