Em vẽ Bác Hồ - Bài thơ - Lớp 3


Em vẽ Bác Hồ

Em vẽ Bác Hồ
Trên tờ giấy trắng. 
Em vẽ vầng trán 
Trán Bác Hồ cao.
Em vẽ tóc râu
Chỉ vờn nhè nhẹ.
Em vẽ Bác bế
Hai cháu trên tay.
Cháu Bắc bên này
Cháu Nam bên ấy.
 Vẽ hết trang giấy
Toàn những thiếu nhi.
Theo bước Bác đi
Khăn quàng đỏ thắm.
Em vẽ chim trắng
Bay trên trời xanh.
Em đề dưới tranh :
"Đời đời ơn Bác".

                   THY NGỌC
- Cháu Bắc : cháu nhỏ người miền Bắc.
- Cháu Nam : cháu nhỏ người miền Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét