Lớp 3 - Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục


7T7 Seventy Seven - Bạn không thể bị bỏ lại phía sau nếu đã cùng học với Seventy Seven
Các bạn nhỏ nhớ bấm like và đăng ký kênh nhé. Yêu các bạn.
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới , việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước khỏe mạnh.
Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.
Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.
Ngày 27-3-1946
HỒ CHÍ MINH
- Dân chủ : chế độ xã hội đảm bảo quyền làm chủ của người dân.
- Bồi bổ : làm cho khỏe mạnh hơn.
- Bổn phận : việc phải làm.
- Khí huyết : hơi sức và máu, tạo nên sức sống của con người.
- Lưu thông : thông suốt, không bị ứ đọng.
#7T7 #LờiKêuGọiToànDânTậpThểDục #Lớp3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét