Lớp 3 - Ngày hội rừng xanh


7T7 Seventy Seven - Học thầy không tầy học bạn
Các em nghe và luyện đọc nhé. Các em đang ký kênh nhé để nhận thêm videos mới. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Lớp 3 - Ngày hội rừng xanh
Ngày hội rừng xanh

Chim gõ kiến nổi mõ
Gà rừng gọi vòng quanh
Sáng rồi, đừng ngủ nữa
Nào, đi hội rừng xanh !

Tre, trúc thổi nhạc sáo
Khe suối gảy nhạc đàn
Cây rủ nhau thay áo
Khoác bao màu tươi non.

Công dẫn đầu đội múa
Khướu lĩnh xướng dàn ca
Kì nhông diễn ảo thuật
Thay đổi hoài màu da.

Nấm mang ô đi hội
Tới suối, nhìn mê say :

Ơ kìa, anh cọn nước
Đang chơi trò đu quay !

VƯƠNG TRỌNG

Chim gõ kiến : loài chim có mỏ nhọn, dài và cứng, dùng mỏ gõ vào thân cây tìm kiến để ăn.
- Lĩnh xướng : hát đơn ca một câu, một đoạn trong dàn đồng ca.
- Kỳ nhông : loài thằn lằn có thể thay đổi màu da.
- Cọn nước : vật hình bánh xe có gắn một hệ thống ống bằng tre, nứa, có thể tự quay được nhờ sức nước, dùng để đưa nước từ suối, sông lên tưới ruộng.

#7T7 #Ngayhoirungxanh #lop3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét