Lớp 4 - Ngắm Trăng - Không Đề - Tuần 32 - Bài 2


7T7 Seventy Seven - Học đi đôi với hành!
Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa,
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ.
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Hồ Chí Minh

- Tháng 8 – 1942,
trên đường sang Trung Quốc,
Bác Hồ bị chính quyền Tưởng Giới Thạch
bắt và giam giữ hơn một năm trời.
Bài thơ trên được Bác sáng tác trong tù.
- Hững hờ: không để ý đến.

Không đề
Đường non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn
Việc quân việc nước đã bàn,
Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

Hồ Chí Minh
(Xuân Thuỷ dịch)

- Bài thơ trên được Bác Hồ sáng tác ở chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954)

Không đề: không có tên bài (thường đây là những bài thơ thể hiện cảm xúc chợt đến, rất đa dạng, khó đặt tên cho thật đúng)

Bương: ống đựng làm bằng thân cây bương (một loại cây giống cây tre, thân to, thẳng, mỏng)

#Lớp4 #NgắmTrăng #KhôngĐề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét