Bè xuôi sông La - Lớp 4 - Tuần 21 - Bài 2


Bè xuôi sông La
Bè ta xuôi sông La
Dẻ cau cùng táu mật
Muồng đen và trai đất
Lát chun và lát hoa.
Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi.
Bè đi chiều thầm thì
Gỗ lượn đàn thong thả
Như bầy trâu lim dim
Đằm mình trong êm ả
Sóng long lanh vẩy cá
Chim hót trên bờ đê.
Ta nằm nghe, nằm nghe
Giữa bốn bề ngây ngất
Mùi vôi xây rất say
Mùi lán cưa ngọt mát
Trong đạn bom đổ nát
Bừng tươi nụ ngói hồng
Đồng vàng hoe lúa trổ
Khói nở xoà như bông.
VŨ DUY THÔNG
- Sông La : con sông thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
- Dẻ cau, táu mật, muồng đen, trai đất, lát chun, lát hoa : tên các loại gỗ quý.
#BèXuôiSôngLa #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét