Gà Trống và Cáo - Lớp 4 - Tuần 5 - Bài 2


7T7 Seventy Seven - Cẩn tắc vô áy náy!
Gà Trống và Cáo

Nhác trông vắt vẻo trên cành,
Một anh Gà Trống tinh nhanh lõi đời.
Cáo kia đon đả ngỏ lời:
"Kìa anh bạn quý, xin mời xuống đây
Để nghe cho rõ tin này
Muôn loài mạnh yếu từ rày kết thân.
Lòng tôi sung sướng muôn phần
Báo cho bạn hữu xa gần đều hay.
Xin đừng e ngại xuống đây
Cho tôi hôn bạn, tỏ bày tình thân "

Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn,
Gà rằng: "Xin được ghi ơn trong lòng
Hòa bình gà cáo sống chung
Mừng này còn có tin mừng nào hơn.
Kìa, tôi thấy cặp chó săn
Từ xa chạy lại, chắc loan tin này."
Cáo nghe hồn lạc phách bay,
Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì.
Gà ta khoái chí cười phì:
"Rõ phường gian dối, làm gì được ai".

La Phông-ten (Nguyễn Minh lược dịch)

- Đon đả: Có cử chỉ, thái độ nhanh nhảu, vui vẻ khi gặp gỡ.
- Dụ (dụ dỗ): nói khéo để người khác hám lợi mà làm theo.
- Loan tin: truyền tin rộng.
- Hồn lạc phách bay: vô cùng sợ hãi, hốt hoảng.

#GàTrốngVàCáo #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét