Hai bàn tay - Lớp 4 - Tuần 11 - Bài 6


Hai bàn tay

Hồi ấy, ở Sài Gòn, Bác Hồ có một người bạn tên là Lê.
Một hôm, Bác Hồ hỏi bác Lê :
- Anh có yêu nước không ?
Bác Lê trả lời :
- Có chứ.
Anh có thể giữ bí mật không ?
- Có.
- Tôi muốn đi ra nước ngoài xem Pháp và các nước khác họ làm như thế nào, sau đó, trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình cũng mạo hiểm. Anh có muốn đi với tôi không ?
Bác Lê sửng sốt :
Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi ?
- Đây, tiền đây !
Vừa nói, Bác Hồ vừa giơ hai bàn tay ra và tiếp :
- Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Anh đi với tôi chứ ?
Theo TRẦN DÂN TIÊN
#HaiBànTay #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét