Điều ước của vua Mi-đát - Lớp 4 - Tuần 9 - Bài 3


Điều ước của vua Mi-đát
Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều. Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay :
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hoá thành vàng !
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa !
Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi-đát. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn. Và lúc đó ông mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khẩn :
- Xin Thần tha tội cho tôi ! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống !
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán :
- Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép mầu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham.
Mi-đát làm theo lời dạy của thần, quả nhiên thoát khỏi cái quà tặng mà trước đây ông hằng mong ước. Lúc ấy, nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
Theo THẦN THOẠI HY LẠP (Nhũ Thành dịch)
- Phép mầu : phép lạ, đem lại những kết quả khác thường.
- Quả nhiên : đúng như đã đoán trước, nói trước.
#ĐiềuƯớcCủaVuaMiđát #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét