Lớp 4 - Nàng tiên Ốc - Tuần 2 - Bài 2

7T7 Seventy Seven - Em ước mình đẹp như tiên!
Nàng tiên Ốc

Xưa có bà già nghèo
Chuyên mò cua bắt ốc
Một hôm bà bắt được.
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không giống như ốc khác
Bà thương không muốn bán.
Bèn thả vào trong chum.

Rồi bà lại đi làm.
Đến khi về thấy lạ:
Sân nhà sao sạch quá
Đàn lợn đã được ăn
Cơm nước nấu tinh tươm
Vườn rau tươi sạch cỏ.

Bà già thấy chuyện lạ
Bèn cố ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên
Bước ra từ chum nước.
Bà già liền bí mật.
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Hai mẹ con từ đó
Rất là yêu thương nhau...

Theo Phan Thị Thanh Nhàn
#Lớp4 #NàngTiênỐc #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét