Thợ rèn - Lớp 4 - Tuần 9 - Bài 2


Thợ rèn

Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi
Suốt tám giờ chân than mặt bụi
Giữa trăm nghề, chọn nghề thợ rèn.
Làm thợ rèn mùa hè có nực
Quai một trận, nước tu ừng ực
Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi
Cũng có khi thấy thở qua tai.
Làm thợ rèn vui như diễn kịch
Râu bằng than mọc lên bằng thích
Nghịch ở đây già trẻ như nhau
Nên nụ cười nào có tắt đâu.
Khánh Nguyên
-Quai (búa): Vung búa lên cao rồi giáng mạnh xuống.
-Tu: Uống nhiều và liền một mạch bằng cách ngậm vào miệng chai hay vòi ấm.
#ThợRèn #Lớp4 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét