Cộng và đếm, không cần phải học thuộc - Bảng cửu chương - Thể rút gọn


Bảng cửu chương
Cộng và đếm, không cần phải học thuộc Chỉ cần cộng số tăng và đếm số lần Nhẩm cửu chương Mỗi lần cộng thêm với số của bảng cửu chương đó và đếm tăng số lần 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 6-12-18-24-30-36-42-48-54-60 7-14-21-28-35-42-49-56-63-70 8-16-24-32-40-48-56-64-72-80 9-18-27-36-45-54-63-72-81-90 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 #CuuChuong #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét