Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà - Lớp 5 - Tuần 7 - Trang 70


Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
(Trích)
Trên sông Đà
Một đêm trăng chơi vơi
Tôi đã nghe tiếng ba-la-lai-ca
Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.
Lúc ấy
Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà.
Ngày mai
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả
Từ công trình thuỷ điện lớn đầu tiên.
QUANG HUY
- Xe ben : xe tải, thùng xe có thể
được điều khiển cho dốc hẳn xuống để đổ vật liệu.
- Sông Đà : sông chảy qua tỉnh Hoà Bình
(trên sông này, tại khu vực thị xã Hoà Bình,
các chuyên gia Liên Xô đã giúp ta
xây dựng một công trình thuỷ điện lớn).
- Ba-la-lai-ca : tên một loại đàn 3 dây của người Nga.
#7T7 #Lớp5 #TiếngĐànBalalaica

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét