Việt Nam thân yêu - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 2 - Trang 6


Việt Nam thân yêu
Việt Nam đất nước ta ơi !
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.
Cánh cò bay lả dập dờn,
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
Quê hương biết mấy thân yêu,
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau.
Mặt người vất vả in sâu,
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.
Đất nghèo nuôi những anh hùng,
Chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên.
Đạp quân thù xuống đất đen,
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
NGUYỄN ĐÌNH THI
Việt Nam thân yêu - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 2 - Trang 6
#7T7 #ViệtNamThânYêu #Lớp5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét