Làm sao để tính nhẩm? - Tính nhẩm phép cộng trừ từ 1 chữ số đến 3 chữ số


Làm sao để tính nhẩm? - Tính nhẩm phép cộng trừ từ 1 chữ số đến 3 chữ số - Cách tính nhẩm sẽ phải khác với phép tính toán trên giấy và không dùng công thức phức tạp. Tính nhẩm phải làm ra số đầu ta hiểu được ý nghĩa, rồi cộng trừ hay nhân chia từ số dễ để nhẩm được. - Tóm lại để nhẩm được ta phải hiểu được con số cần nhẩm. - Phân tách số ra hàng trăm chục và đơn vị - Tìm các số tròn trăm chục và đơn vị - Thêm và bớt Đặt số lớn trước, bé sau và đếm lên. Cộng 10 đơn vị một lần. Cộng đơn vị về 10 ... Các bạn xem hướng dẫn chi tiết để dễ hiểu nhé. #TínhNhẩm #7T7 #Toán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét