Luật Bảo vệ môi trường - Lớp 5 - Tuần 11 - Trang 103


Luật Bảo vệ môi trường

Điều 3, khoản 3

"Hoạt động bảo vệ môi trường" là hoạt động 
giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp ; 
phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, 
ứng phó sự cố môi trường ; 
khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường ; 
khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên ; 
bảo vệ đa dạng sinh học.

Sự cố - sự việc hoặc hiện tượng bất thường và không hay, 
xảy ra trong một quá trình hoạt động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét