Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Toán - lớp 4 - Trang 47


Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Toán - lớp 4 - Trang 47 Một dạng toán cần suy luận để giải khá khó. Tuy nhiên, chúng ta suy luận và hiểu rồi thì bài toán trở nên rất dễ dàng. Dạng toán này sau khi ta đã hiểu thì không cần phải nhớ nữa. Cứ suy luận để đưa ra cách giải thôi. Chúc các em học giỏi. Nếu có thêm yêu cầu các em bình luận nhé. #7T7 #Lớp4 #Toán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét