Cánh cam lạc mẹ - Lớp 5 - Tuần 20 - Trang 17 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2


Cánh cam lạc mẹ Cánh cam đi lạc mẹ Gió xô vào vườn hoang Giữa bao nhiêu gai góc Lũ ve sầu kêu ran. Chiều nhạt nắng trắng sương Trời rộng xanh như bể Tiếng cánh cam gọi mẹ Khản đặc trên lối mòn. Bọ dừa dừng nấu cơm Cào cào ngưng giã gạo Xén tóc thôi cắt áo Đều bảo nhau đi tìm. Khu vườn hoang lặng im Bỗng râm ran khắp lối Có điều ai cũng nói : - Cánh cam về nhà tôi. NGÂN VỊNH #CánhCamLạcMẹ #Lớp5 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét