Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - Lớp 5 - Tuần 20 - Trang 20 - SGK Ti...


Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê ở huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm người giữ "tay hòm chìa khoá" của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quỹ của Đảng chỉ còn có... 24 đồng. Khi Cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với Cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ Chính phủ tới 64 lạng vàng. Với Quỹ Độc lập Trung ương, ông cũng đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được Chính phủ tín nhiệm giao phụ trách Quỹ. Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu II hàng trăm tấn thóc - là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu mỡ. Sau hoà bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền này cho Nhà nước. Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ Cách mạng mà không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông là nhà tư sản yêu nước, nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. ĐỖ ĐÌNH THIỆN (1904 - 1972) Theo PHẠM KHẢI - Tài trợ: giúp đỡ tiền của. - Đồn điền : cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê,... - Tổ chức : ở đây chỉ tổ chức cách mạng. - Đồng Đông Dương : đồng tiền của ngân hàng Đông Dương (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945). - Tay hòm chìa khoá : nắm quyền quản lí tiền bạc và mọi công việc chi tiêu. - Tuần lễ Vàng : tuần vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền của ủng hộ Cách mạng (ngay sau Cách mạng tháng Tám). - Quỹ Độc lập : quỹ do Chính phủ lập ra để quyên góp tiền bạc của nhân dân ủng hộ nền độc lập vừa mới giành được. #NhàTàiTrợĐặcBiệtCủaCáchMạng #7T7 #Lớp5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét