Trí dũng song toàn - Lớp 5 - Tuần 21 - Trang 21 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2


Trí dũng song toàn
Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc. Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ. Thám hoa vừa khóc vừa than rằng : - Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên ! Vua Minh phán : - Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ ! Giang Văn Minh nghe vậy, bèn tâu : - Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Biết đã mắc mưu sứ thần, vua Minh vẫn phải nói : - Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liễu Thăng nữa. Từ đó, nước ta mới thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng. Lần khác, khi Giang Văn Minh vào yết kiến, vua Minh sai một đại thần ra vế đối : - Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc. Biết họ ngạo mạn nhắc chuyện Mã Viện dẹp cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng, Giang Văn Minh cứng cỏi đối lại ngay : - Bạch Đằng thuở trước máu còn loang. Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông. Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông, khóc rằng : - Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Điếu văn của vua Lê còn có câu : "Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống." Theo ĐINH XUÂN LÂM - TRƯƠNG HỮU QUÝNH và TRUNG LƯU -Trí dũng song toàn : vừa mưu trí vừa dũng cảm. -Thám hoa : người đỗ thứ ba (sau trạng nguyên, bảng nhãn) trong kì thi Đình, được tổ chức sau kì thi tiến sĩ thời xưa. - Giang Văn Minh (1573 - 1638) : đại thần triều Lê. -Liễu Thăng : tướng nhà Minh, năm 1427 bị nghĩa quân Lam Sơn phục kích giết chết ở ải Chi Lăng (nay thuộc tỉnh Lạng Sơn). - Đồng trụ : tương truyền là cây cột đồng do Mã Viện, tướng nhà Hán, dựng ở biên giới sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. #TríDũngSongToàn #Lớp5 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét