Ai giỏi nhất ? - Lớp 5 - Tuần 22 - Trang 43 - SGK Tiếng Việt 5 tập 2


Ai giỏi nhất ? Trong rừng, Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí. Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế, không ai chịu ai. Mấy cậu liền tổ chức một cuộc thi và mời cô Gõ Kiến làm trọng tài, ra đề thi rồi chấm luôn. Gõ Kiến phát cho mỗi bên hai chục hạt đậu ván và ra điều kiện : Ai ăn lâu hết nhất thì thắng cuộc. Thỏ ăn dè mỗi ngày nửa hạt, ăn được 40 ngày. Nhím cứ ba ngày mới ăn một hạt, được 60 ngày. Sóc ăn mỗi ngày 6 hạt. Ba ngày sau, túi của Sóc rỗng không. Sang ngày thứ 61, Gõ Kiến cho biết : - Nhím ăn được lâu nhất là giỏi nhất ! Sóc không chịu. Cậu ta kêu : Tôi vẫn còn ! Gõ Kiến hỏi : - Còn mà túi lại rỗng không thế này ? Sóc thủng thẳng mời Gõ Kiến cùng Thỏ, Nhím đến một góc rừng và trỏ vào hai cây đậu ván lúc này đã leo vấn vít trên giàn : - Đây ! Tôi ăn ba ngày hết 18 hạt. Còn hai hạt nữa của tôi đấy ! Tất cả đều chịu Sóc là giỏi. Giỏi nhất. Cái gì cũng thế, chỉ ăn thì mấy cũng hết. Nhưng biết gieo trồng thì mãi mãi vẫn còn cái ăn. Theo PHONG THU #AiGiỏiNhất? #Lớp5 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét