Luật tục xưa của người Ê-đê - Lớp 5 - Tuần 24 - Trang 56 - SGK Tiếng Việ...


Luật tục xưa của người Ê-đê (Trích) Về cách xử phạt Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng ; chuyện giữa những người bà con, anh em cũng xử như vậy. Nếu là chuyện nhỏ thì phạt tiền một song, chuyện lớn thì phạt tiền một co. Nếu là chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không kham thì người phạm tội phải chịu chết. Về tang chứng và nhân chứng Phải nhìn tận mặt, phải bắt tận tay kẻ phạm tội; phải lấy được, giữ được gùi, khăn, áo, dao,... của kẻ phạm tội. Phải khoanh một vòng tròn dưới đất, khắc một dấu trên cột nhà ; nếu ở trong rừng phải bẻ nhánh cây, khắc dấu vào cây rừng để làm dấu nơi xảy ra sự việc. Phải có bốn năm người hoặc vài ba người có mặt khi việc xảy ra. Mọi người tai đều đã nghe, mắt đều đã thấy. Có như vậy, các tang chứng mới chắc chắn. Về các tội - Tội không hỏi mẹ cha Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ ; bán cái này, mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai ; phải đưa ra xét xử. - Tội ăn cắp Kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội. Kẻ đó phải trả lại đủ giá ; ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. - Tội giúp kẻ có tội Kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. - Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình Kẻ mà địch không đi được thì cõng, địch không ăn được thì mớm, địch không biết thì nói cho biết, làm hàng trăm dân làng bị địch bắt, hàng nghìn dân làng bị địch giết là kẻ có tội lớn. Phải xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ. Theo NGÔ ĐỨC THỊNH - CHU THÁI SƠN - Luật tục : những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc,... - Ê-đê : tên một dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Nguyên. - - Song, co : các đơn vị tiền cổ của người Ê-đê ; hai song bằng một co. - Tang chứng : sự vật, sự việc chứng tỏ hành động phạm tội. - Nhân chứng : người làm chứng. - Trả lại đủ giá : trả lại đủ số lượng và giá trị. #LuậtTụcXưaCủaNgườiÊĐê #Lớp5 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét