Bận - Lớp 3 - Tuần 7 - Trang 59 - Tiếng Việt 3 tập 1


Bận Trời thu bận xanh Sông Hồng bận chảy Cái xe bận chạy Lịch bận tính ngày Con chim bận bay Cái hoa bận đỏ Cờ bận vẫy gió Chữ bận thành thơ Hạt bận vào mùa Than bận làm lửa. Cô bận cấy lúa Chú bận đánh thù Mẹ bận hát ru Bà bận thổi nấu. Còn con bận bú Bận ngủ bận chơi Bận tập khóc cười Bận nhìn ánh sáng. Mọi người đều bận Nên đời rộn vui Con vừa ra đời Biết chăng điều đó Mà đem vui nhỏ Góp vào đời chung. TRINH ĐƯỜNG - Sông Hồng : sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua Hà Nội. - Vào mùa : bước vào thời gian gieo hạt, cấy lúa hoặc gặt hái. - Đánh thù : đánh giặc, bảo vệ đất nước. #Bận #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét