Cân voi - Lớp 2 - Tuần 9 - Trang 71 - Tiếng Việt 2 tập 1 - Ôn tập giữa kỳ 1


Cân voi Một lần, sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh, nhờ ông cân hộ con voi. Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền. Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, ông sai cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu. - Sứ thần : người thay mặt cho vua một nước đi giao thiệp với nước ngoài. - Trung Hoa : Trung Quốc. - Lương Thế Vinh : một vị Trạng nguyên rất giỏi toán ở nước ta thời xưa. #CânVoi #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét