Câu chuyện bó đũa - Lớp 2 - Tuần 14 - Trang 112 - Tiếng Việt 2 tập 1


Câu chuyện bó đũa 1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hoà thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm. 2. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo : - Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền. Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bỏ đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. 3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói : - Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì ! Người cha liền bảo : - Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM - Va chạm : ý nói cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. - Dâu (con dâu) : vợ của con trai. - Rể (con rể) : chồng của con gái. - Đùm bọc : giúp đỡ, che chở. - Đoàn kết : yêu mến nhau, chung sức lại để làm việc. #CâuChuyệnBóĐũa #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét