Chị em - Lớp 3 - Tuần 3 - Trang 27 - Tiếng Việt 3 tập 1


Chị em Cái ngủ mày ngủ cho ngoan Để chị trải chiếu, buông màn cho em. Chổi ngoan mau quét sạch thềm, Hòn bi thức đợi lim dim chân tường. Đàn gà ngoan chớ ra vườn, Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. Mẹ về, trán ướt mồ hôi, Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru. TRẦN ĐẮC TRUNG ChịEm #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét