Chơi chuyền - Lớp 3 - Tuần 1 - Trang 10 - Tiếng Việt 3 tập 1


Chơi chuyền "Chuyền chuyền một Một, một đôi Chuyền chuyền hai Hai, hai đôi" Mắt sáng ngời Theo hòn cuội Tay mềm mại Vơ que chuyền. Mai lớn lên Vào nhà máy Công nhân mới Giữa dây chuyền Đón bạn trên Chuyền bạn dưới Mắt không mỏi Tay không rời Chuyền dẻo dai Chuyền chuyền mãi... THÁI HOÀNG LINH Dây chuyền : hình thức tổ chức sản xuất gồm các khâu nối tiếp nhau để làm ra sản phẩm. #ChơiChuyền #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét