Cô giáo lớp em - Lớp 2 - Tuần 7 - Trang 60 - Tiếng Việt 2 tập 1


Cô giáo lớp em Sáng nào em đến lớp Cũng thấy cô đến rồi Đáp lời "Chào cô ạ !" Cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng Ấm trang vở thơm tho Yêu thương em ngắm mãi Những điểm mười cô cho. NGUYỄN XUÂN SANH - Ghé (ghé mắt) : nhìn, ngó. - Ngắm : nhìn kĩ, nhìn mãi vì yêu thích. #CôGiáoLớpEm #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét