Con Vện - Lớp 2 - Tuần 27 - Trang 81 - Tiếng Việt 2 tập 2 - Ôn tập giữa ...


Con Vện Mỗi khi nó chạy Cái đuôi cong lên, Đuôi như bánh lái Định hướng cho thuyền. Rời nhà xa ngõ Đuôi quắp dọc đường. Đuôi buông ủ rũ Là khi nó buồn. Nhưng mà ngộ nhất Là lúc nó vui : Chẳng hề nhếch mép Nó cười bằng... đuôi. NGUYỄN HOÀNG SƠN - Vện : tên con chó có lông vằn. #ConVện #Lớp2 #ÔnTập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét