Cuộc họp của chữ viết - Lớp 3 - Tuần 5 - Trang 44 - Tiếng Việt 3 tập 1


Cuộc họp của chữ viết Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác Chữ A dõng dạc mở đầu : - Thưa các bạn ! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này : "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi." Có tiếng xì xào : - Thế nghĩa là gì nhỉ ? - Nghĩa là thế này : "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi." Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói : - Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. Cả mấy dấu câu đều lắc đầu : - Ẩu thế nhỉ ! Bác Chữ A đề nghị : - Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào ? Phỏng theo TRẦN NINH HỒ #CuộcHọpCủaChữViết #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét