Há miệng chờ sung - Lớp 2 - Tuần 13 - Trang 109 - Tiếng Việt 2 tập 1


Há miệng chờ sung Xưa có một anh chàng mồ côi cha mẹ nhưng chẳng chịu học hành, làm lụng gì cả. Hằng ngày, anh ta cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng ra thật to, chờ cho sung rụng vào thì ăn. Nhưng đợi mãi mà chẳng có quả sung nào rụng trúng miệng. Bao nhiêu quả rụng đều rơi chệch ra ngoài. Chợt có người đi qua đường, chàng lười gọi lại, nhờ nhặt sung bỏ hộ vào miệng. Không may, gặp phải một tay cũng lười. Hắn ta lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào miệng cho chàng lười. Anh chàng bực lắm, gắt : - Ôi chao ! Người đâu mà lười thế ! Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM - Chàng : chỉ người đàn ông còn trẻ. - Mồ côi cha mẹ : mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. #HáMiệngChờSung #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét