Đi chợ - Lớp 2 - Tuần 11 - Trang 92 - Tiếng Việt 2 tập 1


Đi chợ Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn : - Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé ! Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về, hỏi bà : - Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm ? Bà phì cười : - Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được. Cậu bé lại ra đi. Đến chợ, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về, hỏi : - Nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ ? Theo TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM - Hớt hải : vội vã, có vẻ lo sợ. - Ba chân bốn cẳng : chạy rất vội, rất nhanh. #ĐiChợ #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét