Khi mẹ vắng nhà - Lớp 3 - Tuần 2 - Trang 15 - Tiếng Việt 3 tập 1


Khi mẹ vắng nhà Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng. Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ. Mẹ bảo em : Dạo này ngoan thế ! - Không, mẹ ơi ! Con đã ngoan đâu ! Áo mẹ mưa bạc màu Đầu mẹ nắng cháy tóc Mẹ ngày đêm khó nhọc Con chưa ngoan, chưa ngoan! TRẦN ĐĂNG KHOA - Buổi : khoảng giữa buổi sáng (nói tắt). - Quang : sạch, hết vướng víu. #KhiMẹVắngNhà #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét