Mít làm thơ - Tiếp theo - Lớp 2 - Tuần 4 - Trang 36 - Tiếng Việt 2 tập 1


Mít làm thơ (Tiếp theo) Mít gọi Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ đến, tặng mỗi bạn mấy câu thơ. Thoạt tiên là thơ về Biết Tuốt : Một hôm đi dạo qua dòng suối Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Biết Tuốt la lên : - Tớ nhảy qua con cá chuối bao giờ ? - Nói cho có vần thôi ! – Mít giải thích. - Muốn cho có vần thì được nói sai sự thật à ? Cậu hãy đọc thơ về những bạn khác xem nào ! - Đây là thơ tặng Nhanh Nhảu : Nhanh Nhảu đói, thật tội Nuốt chửng bàn là nguội. - Còn đây là thơ về Ngộ Nhỡ : Có cái bánh nhân mỡ Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ. Ba cậu bạn nghe xong cùng hét toáng lên. Họ cho là Mít chế giễu họ và doạ không chơi với Mít nữa. Đó là lần đầu tiên Mít làm thơ. Theo NÔ-XỐP ( Vũ Ngọc Bình dịch) - Cá chuối ( cá quả, cá lóc, cá tràu) : loài cá sống ở nước ngọt, thân tròn, dài. - Nuốt chửng : nuốt mà không nhai. - Chế giễu : đem ra làm trò cười. #MítLàmThơ #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét