Mùa thu của em - Lớp 3 - Tuần 5 - Trang 42 - Tiếng Việt 3 tập 1


Mùa thu của em Mùa thu của em Là vàng hoa cúc Như nghìn con mắt Mở nhìn trời êm. Mùa thu của em Là xanh cốm mới Mùi hương như gợi Từ màu lá sen. Mùa thu của em Rước đèn họp bạn Hội rằm tháng tám Chị Hằng xuống xem. Ngôi trường thân quen Bạn thầy mong đợi Lật trang vở mới Em vào mùa thu. QUANG HUY - Cốm - món ăn làm bằng thóc nếp non rang chín, giã dẹt, bỏ vỏ trấu, có màu xanh. Cốm thường được gói trong lá sen nên có mùi thơm của lá sen. - Chị Hằng - chỉ mặt trăng. #MùaThuCủaEm #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét