Mục lục sách - Lớp 2 - Tuần 5 - Trang 43 - Tiếng Việt 2 tập 1


Mục lục sách
TUYỂN TẬP TRUYỆN THIẾU NHI Mục lục Số thứ tự: 1. Tác giả: Quang Dũng. Tác phẩm: Mùa quả cọ. Trang: 7 Số thứ tự: 2. Tác giả: Phạm Đức. Tác phẩm: Hương đồng cỏ nội. Trang: 28 Số thứ tự: 3. Tác giả: Trần Thiên Hương. Tác phẩm: Bây giờ bạn ở đâu ? Trang: 37 Số thứ tự: 4. Tác giả: Huy Phương. Tác phẩm: Người học trò cũ. Trang: 52 Số thứ tự: 5. Tác giả: Băng Sơn. Tác phẩm: Bốn mùa. Trang: 75 Số thứ tự: 6. Tác giả: Trần Đức Tiến. Tác phẩm: Vương quốc vắng nụ cười. Trang: 85 Số thứ tự: 7. Tác giả: Phùng Quán. Tác phẩm: Như con cò vàng trong cổ tích. Trang: 96 - Mục lục : phần ghi tên các bài, các truyện theo số trang trong sách. - Tuyển tập : quyển sách gồm nhiều bài hoặc truyện, thơ,... được chọn. - Tác phẩm: từ chỉ truyện, thơ, tranh, tượng,... nói chung. - Tác giả : người làm ra tác phẩm. - Hương đồng cỏ nội : nét đẹp giản dị của làng quê. - Vương quốc : nước có vua đứng đầu. #MụcLụcSách #Lớp2 #7T7

1 nhận xét: