Đổi giày - Lớp 2 - Tuần 8 - Trang 68 - Tiếng Việt 2 tập 1


Đổi giày Có cậu học trò nọ vội đến trường nên xỏ nhầm giày, một chiếc cao, một chiếc thấp. Bước tập tễnh trên đường, cậu lẩm bẩm : - Quái lạ, sao hôm nay chân mình một bên dài, một bên ngắn ? Hay là tại đường khấp khểnh ? Vừa tới sân trường, cậu gặp ngay thầy giáo. Thấy cậu bé đi chân thấp chân cao, thầy bảo : - Em đi nhầm giày rồi. Về đổi giày đi cho dễ chịu ! Cậu bé chạy vội về nhà. Cậu lôi từ gầm giường ra hai chiếc giày, ngắm đi ngắm lại, rồi lắc đầu nói : - Đôi này vẫn chiếc thấp, chiếc cao. Theo TRUYỆN CƯỜI VIỆT NAM - Tập tễnh : đi bước thấp bước cao. - Lẩm bẩm : nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe. - Khấp khểnh : không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp. #ĐổiGiày #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét