ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH - Lớp 3 - Tuần 1 - Trang 9 - Tiếng...


ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004 ĐƠN XIN VÀO ĐỘI Kính gửi : - Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng - Ban chỉ huy Liên đội Em tên là Lưu Tường Vân Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995 Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng. Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước. Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa : - Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. - Tuân theo Điều lệ Đội. - Giữ gìn danh dự Đội. Người làm đơn LƯU TƯỜNG VÂN - Điều lệ : những quy định về hoạt động của một tổ chức. - Danh dự: giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể. #ĐỘITHIẾUNIÊNTIỀNPHONGHỒCHÍMINH #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét