Ôn tập giữa kỳ 1 - Gió heo may - Lớp 3 - Tuần 8 - Trang 70 - Tiếng Việt ...


Gió heo may Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu. Cái nắng gay gắt những ngày hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi... Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu. Theo BĂNG SƠN Gió heo may : gió nhẹ, hơi lạnh và khô, thường thổi vào mùa thu. #GióHeoMay #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét