Thương ông - Lớp 2 - Tuần 10 - Trang 83 - Tiếng Việt 2 tập 1


Thương ông (Trích) Ông bị đau chân Nó sưng nó tấy Đi phải chống gậy. Việt chơi ngoài sân Lon ton lại gần : - Ông vịn vai cháu Cháu đỡ ông lên. Ông bước lên thềm : Hoan hô thằng bé ! Bé thế mà khoẻ Vì nó thương ông. Đôi mắt sáng trong Việt ta thủ thỉ : - Khi nào ông đau Ông nói mấy câu "Không đau ! Không đau !" Dù đau đến đâu Khỏi ngay lập tức. Ông phải phì cười : - Ừ, ông theo lời Thử xem có nghiệm : "Không đau ! Không đau !" Và ông gật đầu : Khỏi rồi ! Tài nhỉ ! Việt ta thích chí : - Cháu đã bảo mà... ! Và móc túi ra : - Biếu ông cái kẹo ! TÚ MỠ - Thủ thỉ : nói nhỏ nhẹ, tình cảm. - Thử xem có nghiệm : thử xem có đúng không. - Thích chí : rất vui vẻ, bằng lòng. #ThươngÔng #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét