Tiếng hò trên sông - Lớp 3 - Tuần 11 - Trang 87 - Tiếng Việt 3 tập 1


Tiếng hò trên sông Điệu hò chèo thuyền của chị Gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lên lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi, vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại... VÕ QUẢNG #TiếngHòTrênSông #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét