Tiếng ru - Lớp 3 - Tuần 8 - Trang 64 - Tiếng Việt 3 tập 1


Tiếng ru (Trích) Con ong làm mật, yêu hoa Con cá bơi, yêu nước ; con chim ca, yêu trời Con người muốn sống, con ơi Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. Một ngôi sao, chẳng sáng đêm Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. Một người - đâu phải nhân gian ? Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi ! Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ? TỐ HỮU - Đồng chí : người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng. - Nhân gian : ở đây chỉ loài người. - Bồi : thêm vào, đắp nên. #TiếngRu #Lớp3 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét